Fidas Law Menu

Strengere straffen voor verkeersinbreukenby Tobias Valcke

Posted in: Nieuws op 5 april 2018

Op 15 maart 2018 verscheen de Wet ter verbetering van de verkeersveiligheid in het Belgisch Staatsblad. Met uitzondering van enkele specifieke bepalingen, zoals omtrent het alcoholslot, trad de wet retroactief in werking op 15 februari 2018. Deze wet is een nieuwe episode in de kruistocht van de overheid om zware

read more

Bemiddeling: een alternatief voor proceduresby Benedikte Timmermans

Posted in: Nieuws op 6 februari 2018

Terwijl in een klassieke gerechtelijke procedure het resultaat veelal neerkomt dat één partij gelijk krijgt en de andere partij ongelijk, staat bij bemiddeling het belang van al de partijen centraal. Bemiddeling heeft tot doel partijen in een conflictueuze toestand opnieuw samen door één deur te laten gaan. In veel gevallen

read more

De E-betekening komt eraanby Benedikte Timmermans

Posted in: Nieuws op 7 maart 2017

Justitie wil niet achterop hinken in de snel groeiende informatisering van de samenleving. Om die reden werd een bijkomende manier van betekening geïntroduceerd: de betekening op elektronische wijze waarbij de bestemmeling via zijn computerscherm wordt bereikt. Vanuit de bedrijfswereld bestaat er een grote interesse voor de e-betekening gelet de voordelen:

read more