Fidas Law Menu

Aanstelling van een vertrouwenspersoon vanaf 1 december 2023 verplicht voor alle ondernemingen met minstens 50 werknemersby Fidas Law

1 december 2023

Tot nu toe waren werkgevers niet verplicht een vertrouwenspersoon binnen hun onderneming aan te stellen. Met de Wet van 5 november 2023 houdende diverse arbeidsbepalingen komt hierin verandering en wordt de aanstelling van een vertrouwenspersoon verplicht in alle ondernemingen met minstens 50 werknemers. Deze verplichting gaat in op 1 december 2023.

Concreet houdt dit in dat elke onderneming met minstens 50 werknemers die nog geen vertrouwenspersoon heeft aangesteld, vanaf 1 december 2023 de aanstellingsprocedure zal moeten opstarten. De onderneming zal de werknemers hierover moeten informeren en actief op zoek gaan naar kandidaten.

Voor ondernemingen met minder dan 50 werknemers blijft de aanstelling van een vertrouwenspersoon dan weer facultatief, tenzij alle leden van de vakbondsafvaardiging of, bij afwezigheid hiervan, alle werknemers hierom vragen.

Een vertrouwenspersoon is een laagdrempelig eerste aanspreekpunt binnen de onderneming en kan dan ook een faciliterende rol vervullen bij het oplossen van conflicten op een vertrouwelijke en informele wijze.

Omdat de wetgever het noodzakelijk acht dat werknemers steeds terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon die voldoende vertrouwd is met het reilen en zeilen binnen de onderneming, moet de aangestelde vertrouwenspersoon verplicht deel uitmaken van het personeel.

Op dit laatste geldt wel een uitzondering voor ondernemingen met minder dan 20 werknemers, waar een externe vertrouwenspersoon mag aangesteld worden.

Vragen over deze nieuwe verplichting of wenst u bijstand in het kader van de aanstellingsprocedure ? De advocaten van FIDAS LAW staan voor u paraat.