Fidas Law Menu

Tarieven

Als er een dossier wordt aangelegd wordt het ereloon begroot aan de hand van een onderling te bespreken uurloon, een procentueel of een forfaitair tarief.

De kosten van briefwisseling, kopies, telefonie, verplaatsingen en de vooruit te betalen gerechtskosten worden afzonderlijk begroot.

Naarmate het dossier vordert, worden tussentijdse facturen verstuurd.

Bij de afsluiting van het dossier wordt een gedetailleerde eindafrekening opgemaakt.

Richtlijnen tarieven ereloon en kosten Fidas Law 2023.