Fidas Law Menu

Benedikte Timmermans – Collaboratief advocaatby Fidas Law

7 december 2021

De wetgever voorziet steeds meer in alternatieve wijzen van geschillenoplossing. De gerechtelijke procedure werkt namelijk polariserend; er is een winnaar en een verliezer, hetgeen in bepaalde dossiers nefast werkt.

Met de wet van 18 juni 2018 werd een nieuwe vorm van ADR (alternative dispute resolution) in het leven geroepen: ‘collaboratieve onderhandelingen’, een gestructureerde, vrijwillige en vertrouwelijke vorm van onderhandelen, begeleid door een collaboratieve advocaat. De wetgever bouwde voldoende waarborgen in om de kwaliteit en doeltreffendheid van de collaboratieve onderhandelingen te garanderen.

Tijdens de onderhandelingen zet de collaboratieve advocaat zijn pet van tegenstander af, zonder dat hij zich evenwel neutraal dient op te stellen (zoals bij bemiddeling).

Om als collaboratief advocaat te kunnen optreden moet een bijzondere opleiding gevolgd worden waarna de vereiste erkenning wordt verkregen en het reglement voor collaboratieve advocaten wordt onderschreven.

Alvorens de onderhandelingen van start gaan, wordt een collaboratief onderhandelingsprotocol ondertekend door de partijen en de collaboratieve advocaten, waarin de regels van het traject en hun verbintenissen worden uiteengezet.

De partijen voeren echter zelf de onderhandelingen; de collaboratieve advocaten faciliteren enkel de onderhandelingen en begeleiden de partijen in het zoeken naar een oplossing voor hun geschil. Het zijn uiteindelijk de partijen die zelf beslissen op welke manier of via welke oplossing ze hun geschil willen beëindigen. Deze oplossingen beperken zich niet enkel tot juridische oplossingen, maar er is ruimte om innovatieve oplossingen uit te werken voor zover deze niet in strijd zijn met de openbare orde.

Leidt de onderhandeling tot een evenwichtig resultaat waarin de partijen zich kunnen vinden dan ondertekenen de partijen een collaboratief onderhandeld akkoord, waaraan uitvoerbare kracht kan worden verleend.

Indien de onderhandelingen niet het gewenste resultaat opleveren mogen de collaboratieve advocaten niet verder optreden als raadsman van de partijen betrokken bij de collaboratieve onderhandeling.

Meester Benedikte Timmermans is niet alleen sedert 2019 erkend bemiddelaar in familiale zaken, burgerlijke- en handelszaken, zij volgde tevens de opleiding ‘Collaboratief Onderhandelen’ en is thans tevens door de Orde van Vlaamse advocaten erkend als collaboratief advocaat.

Heeft u interesse of vragen in verband met deze alternatieve manier van geschillenoplossing dan kunt u bij meester Benedikte Timmermans van FIDAS LAW terecht voor al uw vragen en kan zij u tevens begeleiden en bijstaan in het kader van een collaboratief onderhandelingstraject.