Fidas Law Menu

Contractenrecht

Wat is contractenrecht?

Bij FIDAS LAW zijn we gespecialiseerd in contracten- en verbintenissenrecht. Dit zowel bij de totstandkoming van een contract, de uitvoering en de beëindiging. We anticiperen op mogelijke betwistingen en zorgen dat de opgenomen rechten nagekomen worden. Hier enkele concrete vragen die bij specifieke cases werden gesteld, en waarbij wij u kunnen helpen.

 • Ik wil een specifiek en sluitend contract en geen standaardmodel.
 • Vier jaar na de uitvoering van een aannemingsovereenkomst krijg ik plots een factuur waarop geen controle meer mogelijk is. Hoe pak ik dit aan?
 • Hoe optimaliseer ik mijn verkoops- en factuurvoorwaarden?
 • Ik verkoop een appartement, maar de koper laat na in te gaan op de vraag van de notaris om de akte te verlijden. Dringt zich hier een gedwongen uitvoering of verbreking met schadevergoeding op? Hoe vermijd ik op te draaien voor registratierechten?
 • Er zijn gebreken aan mijn nieuw aangekochte grasmaaier. Hoeveel tijd heb ik om mijn rechten te beschermen? Is er sprake van een koopvernietigend gebrek?
 • Ik wil mijn handelsfonds samen met de handelshuur overdragen. Hoe kan dat?
 • Hoe kan ik de vernieuwing van mijn handelshuur tijdig en zonder nietigheid aanvragen?
 • Hoe kan ik best een aanpassing van de huurprijs bekomen, afgestemd op de nieuwe omstandigheden?
 • Ik wil een deel van mijn aandelen in mijn vennootschap overdragen aan een nieuwe vennoot. Waar moet ik rekening mee houden?
 • Mijn huurder betaalt niet meer. Ik wens een einde te stellen aan het huurderscontact en de huurder uit mijn pand zetten.
 • Iemand wil een geldsom van me lenen. Welke afspraken moeten op papier staan? Hoe zorg ik dat die worden nageleefd?
 • De dakwerken waarvoor een overeenkomst werd opgesteld, worden steeds uitgesteld door de aannemer. Ik ben het vertrouwen kwijt en wil het contract annuleren.
 • Mijn nieuwe elektrische fiets begeeft het, maar de verkoper stuurt me wandelen. Wat kan ik doen?
 • Hoe schat ik de risico’s in bij een commerciële overname? Hoe voer ik de diligence?
 • Wat als de kandidaat overnemer na inzage van alle informatie en miskenning van het voor akkoord zich plots terugtrekt? Heb ik dan wel rechten?
 • De bank zegt plots mijn krediet op. Wat kan ik doen?
 • Mijn handelsagent miskent het niet concurrentiebeding van zijn contract. Kan ik de samenwerking stopzetten? Wat met de geleden schade?

Wat kan FIDAS LAW voor u doen?

Met een goed contract kan je meestal een proces vermijden. Wij helpen en adviseren u graag bij de opmaak. Daarnaast helpt FIDAS LAW u de opgenomen rechten in het contract af te dwingen of uw facturen in te vorderen. We staan u eveneens bij in het verweren tegen onterechte aanspraken van uw contractspartij.

Indien nodig zoeken wij de meest gunstige wijze om het contract te beëindigen, al dan niet met het bijkomend vorderen van een schadevergoeding. Wij repliceren als de beëindiging van een gunstig contract door uw contractant door drogredenen wordt ingegeven.

Bovendien staan we bij FIDAS LAW ook in voor een tijdige en stevige aanmaning, en indien nodig voor de samenstelling van een degelijk bewijsmiddelendossier. Bij procedure wordt kort op de bal gespeeld, zodat we zo vlug en voordelig mogelijk een vonnis kunnen bekomen.

We denken steeds oplossingsgericht en behandelen tal van rechtskwesties betreffende het contractenrecht:

 • Het opstellen van bijzondere en algemene voorwaarden.
 • Bewijslevering van opgenomen verbintenissen.
 • Algemene huur, woninghuur, handelshuur of landpacht.
 • Koop en verkoop van onroerende goederen.
 • Consumentencontracten en productaansprakelijkheid.
 • Aanneming van werk en diensten. Verhouding met architect, aannemer en onderaannemer, handelsagentuur.
 • Bewaargeving of leningen.
 • Borgstelling en inpandgeving.
 • Het voeren van onderhandelingen en het doen naleven van informatieplichten.
 • Beëindigen van een contract (eenzijdig of in overleg) en het opstellen van een dading.