Fidas Law Menu

De E-betekening komt eraanby Benedikte Timmermans

7 maart 2017

Justitie wil niet achterop hinken in de snel groeiende informatisering van de samenleving. Om die reden werd een bijkomende manier van betekening geïntroduceerd: de betekening op elektronische wijze waarbij de bestemmeling via zijn computerscherm wordt bereikt.

Vanuit de bedrijfswereld bestaat er een grote interesse voor de e-betekening gelet de voordelen: de onderneming kan de akten gecentraliseerd laten toekomen op één e-mail adres, tijdswinst omdat de akten niet blijven liggen, digitalisering van de papierstroom en gemakkelijkere archivering.

Digitale communicatie is alom tegenwoordig. De betekening op e-wijze creëert een juridisch kader waarbinnen deze moderne communicatie mogelijk is. Alhoewel deze bijkomende vorm van betekening reeds wetgevend werd omkaderd, blijft het nog even wachten op de praktische uitvoering ervan.

Indien u als onderneming volledig wenst ingelicht te zijn op het ogenblik dat de e-betekening daadwerkelijk operationeel is, kan u voor verdere inlichtingen mij steeds contacteren via FIDAS LAW.