Fidas Law Menu

GSM’en achter het stuur: een gewaarschuwd m/v/x is er twee waard!by Fidas Law

1 februari 2024

Het Limburgse parket heeft aangekondigd dat vanaf 1 februari 2024 bestuurders die betrapt worden op het gebruik van hun mobiel apparaat achter het stuur, direct hun rijbewijs voor een periode van veertien dagen zullen verliezen.

De aankondiging volgt op herhaalde acties van de politie tegen gsm-gebruik achter het stuur, waarbij telkens grote aantallen bestuurders werden betrapt. Deze aanpak heeft echter niet geleid tot voldoende gedragsverandering. Daarom heeft het parket besloten om over te gaan tot een strengere aanpak.

Volgens het Limburgs parket is een strengere aanpak noodzakelijk gezien afleiding door gsm-gebruik achter het stuur één van de killers in het verkeer is. Volgens studies is er in acht procent van de dodelijke ongevallen sprake van gsm-gebruik. Vertaald naar het aantal verkeersslachtoffers, komt dat neer op 50 doden en 4.500 gewonden per jaar.

Vanuit een juridisch perspectief roept deze maatregel vragen op met betrekking tot de proportionaliteit van de toegepaste sancties. Hoewel het streven naar verkeersveiligheid een lovenswaardig doel is, moet worden beoordeeld of een rijbewijsintrekking van veertien dagen een passende reactie is op de overtreding, rekening houdend met de individuele omstandigheden van elke zaak.

Desalniettemin onderstreept deze maatregel het belang van een effectieve handhaving van verkeersregels en het nemen van concrete stappen om afleiding door gsm-gebruik achter het stuur aan te pakken. Het is echter van cruciaal belang dat dergelijke maatregelen worden ingebed in een bredere context van verkeersveiligheid en worden ondersteund door preventieve maatregelen en bewustmakingscampagnes om het gedrag van weggebruikers positief te beïnvloeden en zo het aantal verkeersongevallen te verminderen.

Het verschil in duur van rijbewijsintrekking tussen Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen onderstreept de variabiliteit in handhavingspraktijken binnen verschillende arrondissementen. Terwijl Limburg en Oost-Vlaanderen opteren voor een strengere aanpak met een intrekking van respectievelijk veertien en vijftien dagen, blijft West-Vlaanderen vooralsnog vasthouden aan een kortere periode van acht dagen. Deze regionale variatie benadrukt de noodzaak van consistente en gecoördineerde handhavingsinspanningen om de verkeersveiligheid op nationaal niveau te waarborgen.

Update: op 4.06.2024 werd aangekondigd dat ook het parket van West-Vlaanderen voortaan het rijbewijs voor 15 dagen zal intrekken van bestuurders die worden betrapt op “gsm'”en achter het stuur.

Werd uw rijbewijs ingetrokken ten gevolge van GSM-gebruik achter het stuur? Het team strafrecht van FIDAS LAW staat voor u paraat !