Fidas Law Menu

Personen- of familierecht

Wat is personen- of familierecht?

Al uw zaken in verband met het personen- en familierecht is onze zorg. FIDAS LAW staat voor een direct en betrokken contact met haar cliënten. Wij begeleiden u vakkundig en zien erop toe dat een eventuele juridische procedure op de juiste wijze verloopt. FIDAS LAW heeft jaren ervaring in familiezaken, en is steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in dit vakgebied. Een persoonlijke aanpak en een doorgedreven vorm van vertrouwen is in deze materie uiterst belangrijk. Zo voelt u zich op uw gemak bij het toevertrouwen van persoonlijke informatie.

 • Moet ik naar de rechtbank als ik mijn naam wil wijzigen?
 • Wanneer is erkenning van een kind nodig? Kan erkenning vernietigd worden?
 • Wat zijn de regels om een kind te adopteren? Bestaan er verschillende soorten adoptie?
 • Bestaan er maatregelen om iemand die wegens zijn/haar lichamelijke/geestelijke toestand niet meer in staat is zijn/haar geld te beheren, te beschermen?
 • Een minderjarige is het slachtoffer geworden van delinquent gedrag door een minderjarige. Kan deze minderjarige dader veroordeeld worden om de schade aan het minderjarig slachtoffer te vergoeden?
 • Welke initiatieven kunnen er genomen worden om een minderjarige delinquent ten opzichte van zichzelf, de maatschappij en het gezin waarin hij leeft te beschermen?
 • Kan iedere belanghebbende een gerechtelijke beschermingsmaatregel aanvragen?
 • Ik heb een dagvaarding ontvangen met betrekking tot een familiale zaak. Wat zijn mijn rechten/plichten?
 • Welke administratieve stukken dien ik te verzamelen en welke voorbereidingen neem ik het best indien ik een echtscheidingsprocedure wens op te starten?
 • Mijn partner pleegt overspel. Mag ik hem de toegang tot de gezinswoning ontzeggen?
 • Ik ben het slachtoffer van geweld binnen het huwelijk. Tot wie kan ik mij richten om mij te beschermen?
 • Het is onhoudbaar om verder te leven met mijn partner. Wat is de (juridische) oplossing?
 • Ik wil (wettelijk) samenwonen met mijn partner. Welke afspraken kan/moet ik maken? Ben ik verplicht een samenlevingscontract op te stellen?
 • Ik wens uit de echt te scheiden zonder procedure. Wie kan mij helpen bij het opstellen van een scheidingsovereenkomst?
 • Ik wil uit de echt scheiden, maar heb geen inkomen. Moet mijn partner een persoonlijk onderhoudsgeld betalen en hoeveel? Wat zijn de fiscale gevolgen?
 • Wat is het maximale bedrag dat ik aan onderhoudsgelden voor de kinderen mag ontvangen om niet bijkomend belast te worden?
 • Ik heb geen enkele informatie van het vermogen opgebouwd tijdens het huwelijk en heb geen vertrouwen dat mijn ex-partner mij volledig zal informeren bij de vereffening verdeling van de huwgemeenschap. Wie kan mij helpen deze informatie te verzamelen?
 • Ik mag na de echtscheiding de kinderen niet meer zien. Kan ik mijn ex-partner hiervoor voor de rechtbank dagen?
 • Ik mag de kleinkinderen niet meer zien. Kan ik een bezoekrecht afdwingen voor de rechtbank?
 • De verblijfsregeling van de kinderen wordt niet nageleefd. Wat kan ik doen?
 • De verblijfsregeling van de kinderen dient in hun belang te worden aangepast. Wat kan ik doen? Moet ik hiervoor een procedure opstarten?
 • Er is een conflict over de schoolkeuze van de kinderen.
 • Mijn ex-partner zet de kinderen tegen mij op.
 • De communicatie met mijn ex-partner is niet verstoord. Toch slaag ik er niet in een constructieve communicatie te voeren over de wijziging van destijds genomen beslissingen met betrekking tot de kinderen. Kan bemiddeling helpen?
 • Een familielid is overleden waardoor ik erfgenaam word. Wat moet er allemaal gebeuren? Ben ik verplicht de nalatenschap te aanvaarden? Wat moet ik doen als ik de nalatenschap wil verwerpen?
 • In welke mate kan mijn adoptie/stiefkind erven?
 • Een of meerdere erfgenamen hebben reeds een (substantieel) bedrag van de overledene gekregen. Kan/moeten deze bedragen in rekening gebracht worden om de verdeling van de nalatenschap evenwichtig te laten verlopen?

Wat kan FIDAS LAW voor u doen?

FIDAS LAW biedt u een goede dynamiek en samenwerking, niet alleen met wederzijds respect voor ieders positie, maar ook met oog voor het menselijk aspect van de problematiek.

We hebben grote expertise in de complexe materies van echtscheiding, alimentatie, verblijfsregelingen, gezagsregelingen, kostenregelingen, vermogensverdeling, erfregelingen en andere thema’s uit het personen- en familierecht. Het goed en correct juridisch advies dat in deze materies wordt verstrekt, is vaak een kwestie van maatwerk. Geen enkele zaak is hetzelfde en elke betrokkene is uniek in zijn of haar beleving van de kwestie.

Indien u niet op zoek bent naar een expert die u kan bijstaan in een gerechtelijke procedure, maar eerder naar iemand die u kan helpen om een familierechtelijk geschil terug te brengen tot de essentie van de kwestie met respect voor ieders belangen en zorgen, dan bent u bij FIDAS LAW aan het juiste adres.

Wanneer u een moeilijke periode in uw persoonlijke relatie ervaart, en u wilt wat tijd en ruimte om alles op een rijtje te zetten zonder dat u zich wil engageren ten aanzien van definitieve akkoorden en/of toekomstige regelingen, staat FIDAS LAW u bij om deze moeilijke periode door te komen en uw zorgen weg te nemen.