Fidas Law Menu

Rechter krijgt nieuw wapen in de strijd tegen overmatige schuldenlastby Fidas Law

2 juli 2024

Op 1 juli 2024 verscheen in het Belgisch Staatsblad niet alleen het nieuwe Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek over buitencontractuele aansprakelijkheid, dat op 1 januari 2025 in werking treedt, maar ook de Wet van 15 mei 2024 ter bescherming van ondernemingen in moeilijkheden en ter bestrijding van overmatige schuldenlast.

Deze wet introduceert een belangrijke uitzondering op de aloude regel dat de rechter niet zelf de verjaring van een vordering mag opwerpen.

Vanaf 1 oktober 2024 zal de rechter voortaan zelf de verjaring kunnen opwerpen in procedures tot invordering van een geldschuld ingesteld door een onderneming tegen een consument.

De wetgever verantwoordt deze uitzondering vanuit de vaststelling dat consumenten vaak zelf niet op de hoogte zijn van de toepasselijke verjaringstermijnen. Zonder bijstand van een advocaat lopen zij dan ook het risico veroordeeld te worden tot het betalen van een verjaarde schuld.

Vanaf 1 oktober 2024 zal de rechter dit kunnen voorkomen. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is wel dat de rechter de rechten van verdediging respecteert. Dit betekent dat hij aan de partijen de mogelijkheid zal moeten geven om hun standpunt over de verjaring kenbaar te maken.

Let wel, de wet voorziet enkel in een mogelijkheid voor de rechter om de verjaring op te werpen. De rechter wordt hier evenwel niet toe verplicht.

De beste bescherming tegen een veroordeling tot een (mogelijks) verjaarde schuld blijft dan ook de bijstand van een advocaat. De advocaten van Fidas Law staan u hierin graag bij.