Fidas Law Menu

Schaderecht

Wat is schaderecht?

Of er schade werd geleden, heeft steeds met meerdere factoren te maken. Er gaat altijd een tijds-, ruimtelijke en sociale dimensie mee gepaard. Bij Fidas Law onderzoeken we nauwgezet alle factoren die betrekking kunnen hebben tot het schadegeval. Hier enkele concrete vragen die bij specifieke cases werden gesteld, en waarbij wij u kunnen helpen.

 • Moet ik bij lichamelijke schade akkoord gaan met een medisch onderzoek via de tegenpartij of met een minnelijke medische expertise die wordt voorgesteld door de verzekeringsmaatschappij?
 • Ik ben misschien medeaansprakelijk. Welke invloed heeft dit op mijn vergoeding?
 • Wat is de indicatieve tabel? Kan ik daarvan afwijken wanneer mijn schade een uitzonderlijke impact heeft?
 • Welke ongeschiktheid komt in aanmerking voor een schadevergoeding?
 • Ik vrees voor bijkomende schade in de toekomst. Wat doe ik om mijn rechten niet te verliezen? Kan ik voorbehoud vragen of een provisie/voorschot vragen?
 • Door een ongeval kan ik mijn hobby’s en dagelijkse taken niet (volledig) meer uitvoeren. Kan ik hiervoor een vergoeding claimen?
 • Wat betekent praetium doloris of wat is genegenheidsschade?
 • Wat is een genoegenschade of extra patrimoniale schade?
 • Wat is vergoeding voor morele schade, pijn of smart?
 • Ik heb inkomstenverlies of moet mij meer inspannen om hetzelfde werk te kunnen doen. Hoe bereken ik mijn inkomstenderving of de aantasting van mijn economische mogelijkheden? Wat met verlies of vermindering van pensioen?
 • Ik werd vergoed, maar ben hervallen of mijn toestand wordt erger. Wat nu?
 • Hoe optimaliseer ik mijn schadeclaim? Moet ik voor toekomstige schade een rente vragen of is kapitalisatie aangewezen? Moet ik genoegen nemen met een forfaitaire begroting?
 • Kan ik vergoedingen van de arbeidsongevallenverzekeraar cumuleren met de vergoeding van de aansprakelijke partij?
 • Ik heb esthetische schade. Hoe begroot ik deze?
 • Heb ik recht op intresten of vanaf wanneer heb ik daar recht op?
 • Mijn auto is totaal verlies, maar de voorgestelde vergoeding is onttoereikend. Wat nu?
 • Heb ik recht op een vergoeding voor de derving van mijn wagen? Kan ik aanspraak maken op een vervangwagen?

Wat kan Fidas Law voor u doen?

Na het verzamelen van alle deelelementen (bewijsstukken) van uw schade, bekijken wij in overleg hoe we een optimale begroting kunnen maken. Dit doen we zowel voor schade die zich al manifesteerde, als voor schade die zich in de toekomst voordoet. Enkel een grondige analyse en evaluatie van de geleden schade kan leiden tot een correcte vergoeding.

Ieder schadegeval is verschillend en heeft een individuele aanpak nodig. Ook wanneer een verzekeringsmaatschappij beoogt uw schade te standaardiseren. We willen de benadeelden zo goed mogelijk in hun vooraf bestaande toestand herstellen, maar ook buitensporige eisen afweren.

Wij staan u bij in:

 • Schadegevallen met materiële en/of lichamelijke schade.
 • Het opvolgen van minnelijke en/of gerechtelijke expertises.
 • De schadebegroting en invordering van schade, in der minne of voor de rechtbank.