Fidas Law Menu

Strafrecht

Wat is strafrecht?

Strafrecht is meer dan enkel misdrijven als zedendelicten, zware geweldpleging, overvallen en drugsfeiten die dagelijks in de pers worden belicht. Strafrecht is onlosmakelijk verbonden aan vele andere rechtstakken, zoals het economisch recht, aansprakelijkheidsrecht, sociaal recht, milieurecht en ruimtelijke ordening, ondernemingsrecht, de faillissementswetgeving, medisch recht, sportrecht, enzovoort. Hier enkele concrete vragen die bij specifieke cases werden gesteld, en waarbij wij u kunnen helpen.

 • Ik werd gedagvaard voor de correctionele rechtbank. Welke straf kan ik krijgen?
 • Ik werd onterecht opgesloten in de gevangenis. Maak ik aanspraak op een schadevergoeding?
 • Ik ontving een uitnodiging voor een verhoor door de politie. Wat zijn mijn rechten? Kan ik mij laten bijstaan door een advocaat?
 • Bij de politie of de onderzoeksrechter werd een klacht tegen mij ingediend. Mag ik het dossier inkijken?
 • Ik ben slachtoffer. Hoe kan ik mij burgerlijke partij stellen?
 • Ik beging een verkeersinbreuk . Wat kunnen daarvan de gevolgen zijn?
 • Via Facebook en andere sociale media word ik gestalkt. Kan ik daar iets tegen ondernemen?
 • Iemand verspreidt leugens over mij. Hoe kan ik daarop reageren?
 • Bij een controle had ik drugs in mijn bezit. Zal ik daarvoor worden vervolgd?
 • Na een controle van mijn bedrijf door de arbeidsinspectie word ik vervolgd voor inbreuken op de sociale wetgeving. Zal ik mijn bedrijf moeten sluiten?
 • Kan ik een veroordeling van mijn strafblad laten verwijderen?
 • Wat betekent ‘Salduz’?
 • Wanneer kan ik vervroegd in vrijheid worden gesteld?
 • Ik kreeg voorwaarden opgelegd. Hoe lang blijven deze gelden?
 • Wat houdt een werkstraf juist in en kom ik daarvoor in aanmerking?
 • Kan ik vragen dat mijn rijverbod op een door mijzelf gekozen datum aanvangt?
 • Ik ben arts en een heelkundige ingreep had ongewenste gevolgen. Kan ik daarvoor strafrechtelijk worden vervolgd?
 • Er loopt een strafrechtelijk onderzoek tegen mij. Kan ik zelf vragen dat bepaalde onderzoeksdaden worden gesteld?
 • Ik wil een klacht indienen. Hoe doe ik dat?

Wat kan FIDAS LAW voor u doen?

Wij bieden bijstand op maat in strafzaken van elke aard. Iedereen kan op één of andere manier in een strafzaak betrokken geraken. Bij FIDAS LAW maken we in onze dossiers dan ook geen onderscheid naar gelang de ernst van de feiten, het financieel vermogen van de cliënt, de grootte van het te vorderen bedrag of het feit of nu dader of slachtoffer bent. Alle zaken worden door ons kantoor met eenzelfde gedrevenheid behandeld. We bieden advies voor:

 • Aanranding van de eerbaarheid
 • Afpersing
 • Bedrog
 • Belaging en bedreiging
 • Brandstichting
 • Criminele organisaties
 • Diefstal en heling
 • Douanemisdrijven
 • Drugsdelicten
 • Faillissementsmisdrijven
 • Fraude
 • Inbreuken op de arbeidsreglementering en sociale zekerheid
 • Laster en eerroof
 • Mensenhandel
 • Medische fouten
 • Milieudelicten
 • Misbruik van vennootschapsgoederen
 • Moord en doodslag
 • Omkoping
 • Ontucht en prostitutie
 • Oplichting en misbruik van vertrouwen
 • Opzettelijke en onopzettelijke slagen of verwondingen
 • Schending van het beroepsgeheim
 • Stalking
 • Terrorisme
 • Verkeersinbreuken
 • Verkrachting en andere zedendelicten
 • Valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken
 • Vermogensdelicten
 • Vernielingen
 • Wapenhandel of wapendracht
 • Witwaspraktijken

In strafzaken is het altijd aangewezen om kort op de bal te spelen, ongeacht of u dader of slachtoffer bent. Aarzel dus zeker niet om een advocaat te contacteren indien u werd uitgenodigd voor een verhoor. Het is van groot belang dat u zich bewust bent van uw rechten en vooraf nadenkt over wat u al dan niet zult verklaren. Een eerste verklaring heeft steeds een grote invloed op het verder verloop van het dossier en de uiteindelijke gevolgen. FIDAS LAW is de aangewezen partner om u daarbij en tijdens het verdere verloop van het onderzoek te begeleiden, maar ook om u later, bij een eventuele behandeling van het dossier voor de correctionele rechtbank, te verdedigen. Uiteraard kunt u ook na de gerechtelijke procedure blijven rekenen op onze bijstand.

Uiteraard kunnen ook slachtoffers steeds bij FIDAS LAW terecht. Slachtoffers hebben het recht om het strafonderzoek te volgen en ook zij kunnen vragen dat bepaalde onderzoeksdaden worden gesteld. In geval van lichamelijke schade kan het bovendien belangrijk zijn een eigen dokter of expert aan te stellen, zodat uw letsels correct worden begroot. De organisatie van een burgerlijke partijstelling laat u best over aan specialisten ter zake, zodat geen schadeposten uit het oog worden verloren. Als slachtoffer worden de kosten van uw advocaat bovendien vaak gedekt door uw familiale verzekering.

FIDAS LAW kan u ook bijstaan in strafrechtelijke procedures voor het Hof van Cassatie.