Fidas Law Menu

Opzegtermijn bij ontslag door werknemer voortaan maximaal 13 wekenby Fidas Law

2 november 2023

Neemt een werknemer ontslag? Dan bedraagt de opzegtermijn met ingang van 28 oktober 2023 steeds maximaal 13 weken. Dit is het gevolg van de Wet van 20 maart 2023, die op 28 april 2023 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De duur van de opzegtermijn van een werknemer wordt berekend op basis van de anciënniteit.

De wet op het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden, heeft de opzegtermijnen voor beide statuten met ingang van 1 januari 2014 geharmoniseerd.

Hierdoor werd de opzegtermijn voor ontslagnemende werknemers met een arbeidsovereenkomst van vóór 2014 in twee delen berekend: een eerste deel voor de periode vóór 1 januari 2014 (o.b.v. de oude regeling) en een tweede deel voor de periode vanaf 1 januari 2014 (o.b.v. de nieuwe regeling). De totale opzegtermijn bestond dan uit de som van beide delen. De opzegtermijn kon dienvolgens oplopen tot wel 6 maanden (!).

De Wet van 20 maart 2023 schrapt deze complexe optelsom en zorgt ervoor dat bij de berekening van de opzegtermijn enkel nog rekening dient gehouden met de periode vanaf 1 januari 2014. Dit betekent concreet dat voortaan voor alle werknemers eenzelfde maximale opzeggingstermijn van 13 weken geldt.

Let wel, dit geldt enkel wanneer de werknemer de arbeidsovereenkomst opzegt. De opzegtermijnen in geval van ontslag door de werkgever blijven ongewijzigd. De nieuwe regeling is bovendien niet van toepassing op opzeggingen die werden betekend vóór 28 oktober 2023.

Heeft u na het lezen van deze blog nog bijkomende vragen over dit onderwerp of bent u op zoek naar juridisch advies inzake arbeidsrecht? Het team arbeidsrecht van FIDAS LAW staat u graag bij met raad en daad.