Fidas Law Menu

Aanstelling van een vertrouwenspersoon vanaf 1 december 2023 verplicht voor alle ondernemingen met minstens 50 werknemersby Fidas Law

Posted in: Blog, tagged: op 1 december 2023

Tot nu toe waren werkgevers niet verplicht een vertrouwenspersoon binnen hun onderneming aan te stellen. Met de Wet van 5 november 2023 houdende diverse arbeidsbepalingen komt hierin verandering en wordt de aanstelling van een vertrouwenspersoon verplicht in alle ondernemingen met minstens 50 werknemers. Deze verplichting gaat in op 1 december

read more