Fidas Law Menu

Kantoor

Dossierbehandeling

Door haar structuur en organisatie, die gericht is op de specialisatie van de advocaten, werkt het kantoor zeer kwalitatief en resultaatgericht.

Een kosten-batenanalyse in het belang van de klant is steeds het uitgangspunt. Een goede oplossing op een zo kort mogelijke termijn primeert.

Naast een ruime ervaring met procedures voor de rechtbanken, heeft het kantoor immers een doorgedreven specialisatie in adviesverlening, onderhandelingen, het opstellen van contracten, bemiddeling en arbitrage.

Een open en directe communicatie tussen de klant en de behandelende advocaat schept een band van vertrouwen.