Fidas Law Menu

Kantoor

Wettelijke informatie

Rechtsvorm:

Cvba FIDAS LAW is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Coördinaten:

Maatschappelijke zetel: Vaartdijkstraat 19/B1, 8200 BRUGGE

Telefoonnummer: 050/30.11.50

Faxnummer: 050/34.24.74

Ondernemingsnummer: BE 0629.989.165

Advocaten:

De advocaten werkzaam binnen FIDAS LAW mogen hun beroep uitoefenen onder de titel “advocaat”. Zij zijn lid van de balie van Brugge en ingeschreven bij de Orde van Vlaamse Balies.

De deontologische regels kunnen worden geraadpleegd op volgende websites: www.advocaat.be en www.baliebrugge.be.

Algemene voorwaarden:

De algemene voorwaarden van FIDAS LAW kunnen worden geraadpleegd op de site www.fidaslaw.be.

Verzekeringsdekking:

Voor advocaten ingeschreven bij de Orde van Vlaamse Balies, wordt de beroepsaansprakelijkheid in eerste rang gedekt door de collectieve polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid van advocaten, afgesloten bij AMLIN EUROPE NV, met zetel te 1210 Brussel, Koning Albert II laan 9 en met medeverzekeraars ZURICH INSURANCE PLC, Belgium Branch, met zetel te 1000 Brussel, Avenue Lloyd Georgelaan 7 en KBC VERZEKERINGEN NV, met zetel te 3000 Leuven, Professor R. Van Overstraetenplein 2. Het verzekerd bedrag bedraagt 2.500.000 EUR per schadegeval voor wat betreft de contractuele schade. Voor wat betreft de extra – contractuele schade bedraagt het verzekerd bedrag 6.200.000 EUR per schadegeval voor wat betreft de lichamelijke schade en 620.000 EUR voor wat betreft de stoffelijke of onstoffelijke schade.

Voor de vennoten van de cvba FIDAS LAW wordt de beroepsaansprakelijkheid in tweede rang gedekt door de collectieve polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid van advocaten afgesloten AG INSURANCE NV, met zetel te 1000 Brussel, E. Jacqmainlaan 53, en met medeverzekeraar ZURICH INSURANCE PLC, Belgium Branch, met zetel te 1000 Brussel, Avenue Lloyd Georgelaan 7. Het verzekerd bedrag bedraagt 5.000.000 EUR per verzekeringsjaar en na uitputting van de dekking van eerste rang.

De geografische dekking van beide polissen is wereldwijd, met uitzondering van eisen die ingesteld worden in de VS of Canada of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.