Fidas Law Menu

De E-betekening komt eraanby Benedikte Timmermans

Posted in: Blog, tagged: , , , op 7 maart 2017

Justitie wil niet achterop hinken in de snel groeiende informatisering van de samenleving. Om die reden werd een bijkomende manier van betekening geïntroduceerd: de betekening op elektronische wijze waarbij de bestemmeling via zijn computerscherm wordt bereikt. Vanuit de bedrijfswereld bestaat er een grote interesse voor de e-betekening gelet de voordelen:

read more