Fidas Law Menu

GSM’en achter het stuur: een gewaarschuwd m/v/x is er twee waard!by Fidas Law

Posted in: Blog, Publicaties, tagged: , , , , , op 1 februari 2024

Het Limburgse parket heeft aangekondigd dat vanaf 1 februari 2024 bestuurders die betrapt worden op het gebruik van hun mobiel apparaat achter het stuur, direct hun rijbewijs voor een periode van veertien dagen zullen verliezen. De aankondiging volgt op herhaalde acties van de politie tegen gsm-gebruik achter het stuur, waarbij

read more

Benedikte Timmermans – Erkend bemiddelaar in familiale zaken & burgerlijke en handelszakenby Fidas Law

Posted in: Blog, tagged: , , , , , , op 12 september 2019

  Meester Benedikte TIMMERMANS heeft in haar 28 jarige loopbaan als advocaat reeds belangrijke praktijkervaring kunnen opdoen in het kader van bemiddeling. Gelet haar grote interesse in deze vorm van geschillenoplossing schoolde zij zich verder bij. Sedert maart 2019 verleende de Federale Bemiddelingscommissie aan meester Benedikte TIMMERMANS de erkenning als bemiddelaar in zowel familiale

read more

Nieuw Burgerlijk Wetboek & bewijsrecht is een feitby Fidas Law

Posted in: Blog, Publicaties, tagged: , , , , , , , , op 14 juni 2019

Een nieuwe nederlaag voor Napoleon? Na een veldtocht van meer dan tweehonderd jaar sneuvelt in ieder geval zijn Code Napoléon uit 1804! Het nieuw Burgerlijk Wetboek is een feit, met onder andere een hervormd bewijsrecht. Wat? Op 14 mei 2019 werd de wet van 13 april 2019, die een nieuw Burgerlijk Wetboek

read more

Strengere straffen voor verkeersinbreukenby Tobias Valcke

Posted in: Blog, tagged: , , , , , , , op 5 april 2018

Op 15 maart 2018 verscheen de Wet ter verbetering van de verkeersveiligheid in het Belgisch Staatsblad. Met uitzondering van enkele specifieke bepalingen, zoals omtrent het alcoholslot, trad de wet retroactief in werking op 15 februari 2018. Deze wet is een nieuwe episode in de kruistocht van de overheid om zware

read more

Bemiddeling: een alternatief voor proceduresby Benedikte Timmermans

Posted in: Blog, tagged: , , , op 6 februari 2018

Terwijl in een klassieke gerechtelijke procedure het resultaat veelal neerkomt dat één partij gelijk krijgt en de andere partij ongelijk, staat bij bemiddeling het belang van al de partijen centraal. Bemiddeling heeft tot doel partijen in een conflictueuze toestand opnieuw samen door één deur te laten gaan. In veel gevallen

read more

De E-betekening komt eraanby Benedikte Timmermans

Posted in: Blog, tagged: , , , op 7 maart 2017

Justitie wil niet achterop hinken in de snel groeiende informatisering van de samenleving. Om die reden werd een bijkomende manier van betekening geïntroduceerd: de betekening op elektronische wijze waarbij de bestemmeling via zijn computerscherm wordt bereikt. Vanuit de bedrijfswereld bestaat er een grote interesse voor de e-betekening gelet de voordelen:

read more